Content

Location: Quezon City, Metro Manila, Philippines

Jonas + Leslee | Wedding

“Nararamdaman mo na ba? Natatanaw mo na ba yung pangarap mong pamilya na bubuuin natin? Handa ka na ba? Kung oo ang sagot mo, tagpuin mo ako sa garden na inihanda natin. Gusto ko nang marinig ang sagot mo, mahal ko. Maghihintay ako." 

~


J N S  x  L S L
w e d d i n g

Photo / Video: The Paperwall Studio
Venue: Light of Love
Preps: Luxent Hotel
HMUA: Colorplay by Malou Hibaler

Shot on location at Quezon City, Philippines.

~
Powered by Blogger.