Content

Location: Manila, Metro Manila, Philippines

Kiko + Jen | Wedding

"Lingid sa iyong kaalaman, 9 years ago, lagi kong pinag-pray na makatuwang ka sa lahat ng espirituwal na gawain. At kung ano ka ngayon, nung mga panahon na lagi mo akong pinapatibay, sa panahon ng kabagabagan, mga pagpapa-alala mo sa mas mahahalagang bagay, lahat iyon ay sagot ng Diyos na Jehova sa panalagin ko."

~


K K O  x  J E N
w e d d i n g

Photo / Video: The Paperwall Studio
Preps: Diamond Hotel Manila
Ceremony / Reception: Illustrado

Shot on location at Manila, Philippines.

~
Powered by Blogger.